3rd EXHIBITION DESIRE 2018

3rd EXHIBITION DESIRE 2018

Jul 23, 2018 Posted by :   Borislav No Comments

Treća izložba  „Desire 2018“

Propozicije (pdf)
Propozicije (doc)

 1. ORGANIZATOR

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

 1. TEME:

A. Slobodna kolor (PSA PID color)

B. Slobodna mono (PSA PID Monochrome)

C. Priroda – slobodna (kolor ili crno bela) (PSA ND)

D. Foto putovanje (PSA PTD)

E. Fotonovinarstvo (PSA PJD)

D. Portret (PSA PID color)

 

 1. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 20 evra (25 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 1.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 “Poštanska štedionica ad Beograd”, korisnik: Foto klub Balkan. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 1. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na “3. IZLOŽBA DESIRE 2018”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

 1. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
 2. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

 1. KATALOG:

ON-LINE PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

 1. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                  09.10.2018

Žiriranje                                                                        23.10.2018 Foto klub Balkan, Bor, Srbija

Obaveštenje autora                                                     02.11.2018

Izložba                                                                           20.12.2018 Narodna biblioteka Bor, Srbija

27.12.2018 Narodna biblioteka Bor, Srbija

Slanje nagrada                                                             08.01.2019

Postavljanje on-line kataloga                                    08.01.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photobalkan.com

 

 1. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photobalkan.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

balkaninternationalphoto@gmail.com

Ili na adresu:

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Srbija

Tel: +381 69 1280614

 

 1. PREDSEDNIK SALONA:

Aleksandar Milovanovic

oktobar 91/21

19210 Bor

Srbija

E-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com

 1. ŽIRI

1. Rasa Milojevic – MF FSS, EFIAP/g, EsFIAP (Serbia)

2. Petar Sabol – EFIAP/b, EPSA (Croatia)

3. Sasa Blagojevic – AFIAP (Serbia)

Alternativna:

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija)

 1. NAGRADE

A. Slobodna kolor

FIAP  gold, PSA gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM

B. Slobodna – Monochrome

FIAP  gold, PSA gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON-gold, SALON-silver, SALON-bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM

C. Priroda – slobodna

FIAP  gold, PSA gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON-gold, SALON-silver, SALON-bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM

D. Foto putovanje (PSA PTD)

FIAP  gold, PSA gold, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON-gold, SALON-silver, SALON-bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM

E. Foto novinarstvo (PSA PJD)

FIAP  gold, PSA gold, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON-gold, SALON-silver, SALON-bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM

F. Portret (PSA PID-C)

FIAP  gold, PSA gold, GPU gold medal, ICS gold medal, MoL gold, MoL silver, MoL bronze, SALON-gold, SALON-silver, SALON-bronze medal, 2 FIAP HM, 6 ICS HM, 2 GPU HM and 6 Salon HM