News

5th EXHIBITION MYSTIC 2020

Feb 11, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

PETA IZLOŽBA BALKAN 2020 Srbija, Rumunija i Kipar

Nov 15, 2019 Posted by :   Borislav No Comments

Entry Rules (pdf)

Entry Rules (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub”Balkan” i Narodna Biblioteka Bor

BALKAN EXHIBITION 2020 – Bor

Amathus  photo salon – Limassol, Cyprus i Photo Club “Balkan”

BALKAN EXHIBITION 2020 – Limassol

Foto klub”Balkan”  i Foto klubVaradinum

BALKAN …

Četvrta izložba „Desire 2019“

Jul 29, 2019 Posted by :   Borislav No Comments

Četvrta izložba  „Desire 2019 

1. ORGANIZATOR 

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru. 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI 

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja. …

Results for 4th EXHIBITION WONDER 2019

Jul 5, 2019 Posted by :   Borislav No Comments

Četvrta izložba “Wonder 2019“

Apr 23, 2019 Posted by :   Borislav No Comments