Peta izložba „DESIRE 2020“

Peta izložba „DESIRE 2020“

Aug 17, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

1. ORGANIZATOR

Foto klub”Balkan” i Narodna Biblioteka Bor

BALKAN EXHIBITION 2020 – Bor

Amathus  photo salon – Limassol ,Cyprus i Photo Club “Balkan”

BALKAN EXHIBITION 2020 – Limassol

Foto klub”Balkan”  i Foto klubVaradinum

BALKAN EXHIBITION 2020 –Oradea

Foto klub”Balkan” i …

5th DESIRE CIRCUIT 2020

Aug 17, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

5th EXHIBITION WONDER 2020 – Catalog

Aug 14, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

5th EXHIBITION WONDER 2020

Jul 22, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

5th EXHIBITION MYSTIC 2020 – Catalog

May 1, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

Peta izložba „Wonder 2020“

Apr 25, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

Propozicije (pdf)

Propozicije (doc)

1. ORGANIZATORI

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

Foto klub “Balkan” i Udruga bilogorski turistički put

Foto klub “Balkan” i Vi Art Foundation

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, …