5th BALKAN EXHIBITION 2020 – Catalog

5th BALKAN EXHIBITION 2020 – Catalog

Feb 20, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

Peta izložba „Mystic 2020“

Feb 11, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

Entry Rules (pdf)

Entry Rules (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije …

5th EXHIBITION MYSTIC 2020

Feb 11, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

4th Desire 2019 – Catalog

Feb 6, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

EXHIBITION Desire 2020 Catalog

5th BALKAN EXHIBITION 2020

Feb 3, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

PETA IZLOŽBA BALKAN 2020 Srbija, Rumunija i Kipar

Nov 15, 2019 Posted by :   Borislav No Comments

Entry Rules (pdf)

Entry Rules (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub”Balkan” i Narodna Biblioteka Bor

BALKAN EXHIBITION 2020 – Bor

Amathus  photo salon – Limassol, Cyprus i Photo Club “Balkan”

BALKAN EXHIBITION 2020 – Limassol

Foto klub”Balkan”  i Foto klubVaradinum

BALKAN …