WONDER 2024 – DOMAĆI AUTORI

WONDER 2024 – DOMAĆI AUTORI

Feb 2, 2024 Posted by :   Borislav No Comments

1. ORGANIZATOR

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

3. TEME:

  1. Open – Color
  2. Water (color/monochrome digital)
  3. Street life (color/monochrome digital)
  4. Open – Monochrome
  5. Nature (color/monochrome digital)
  6. World in Focus(color/monochrome digital)

4. KOTIZACIJA:

Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 1.500,00 dinara.

Dinarski žiro račun je 265-3310310002144-27 ” Raiffeisen Banka”.

Primalac: Limijerov snop

Svrha uplate: Wonder 2024

Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

5. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na “IZLOŽBA WONDER 2024”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.

II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

6. KATALOG:

ON-LINE PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

7. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                        20.05.2024.

Žiriranje                                                                               13.06.2024. Foto klub Balkan, Bor, Srbija

Obaveštenje autora                                                        20.06.2024. 

Izložba                                                                                  17.07.2024. Narodna biblioteka Bor, Srbija

Slanje nagrada                                                                   10.08.2024.

Postavljanje on-line kataloga                                       10.08.2024.

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photobalkan.com

8. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photobalkan.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

  balkaninternationalphoto@gmail.com

Ili na adresu:

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Serbia

9. PREDSEDNIK SALONA:

Sladjana Aleksic

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Srbija

E-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com

10. ŽIRI

Hadzi Miodrag Miladinovic, MFFSS, EFIAP/s (Serbia)

Roald Synnevaag, MFIAP, EsFIAP, EFIAP/D3, GMPSA, GPSA (Norway)

Romos Kotsonis, EFIAP/D3, EDIPA/P, EPSA, C***MOL   (Cyprus)

Alternativna:

Zoran Stojiljkovic – EFIAP, (Srbija)

11. NAGRADE

FIAP Blue Badge for the best Author

Golden badge MoL

FIAP Gold medal in each section (6 altogether)

MoL Gold medal in each section (6 altogether)

FSS Gold medal in each section (6 altogether)

PBA Gold, Silver, Bronze medals

IAAP Gold, Silver, Bronze medals

DIPA Gold, Silver, Bronze medals in each section (18 altogether)

+ 2 FIAP honorable mention ribbons in each section (12 altogether)

+ 20 SALON PDF digital honorable mention in each section (120 altogether)