PETA IZLOŽBA BALKAN 2020 Srbija, Rumunija i Kipar

PETA IZLOŽBA BALKAN 2020 Srbija, Rumunija i Kipar

Nov 15, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Entry Rules (pdf)

Entry Rules (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub”Balkan” i Narodna Biblioteka Bor

BALKAN EXHIBITION 2020 – Bor

Amathus  photo salon – Limassol, Cyprus i Photo Club “Balkan”

BALKAN EXHIBITION 2020 – Limassol

Foto klub”Balkan”  i Foto klubVaradinum

BALKAN …

5th BALKAN EXHIBITION 2020

Nov 15, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Results for 4th EXHIBITION DESIRE 2019

Nov 9, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Četvrta izložba „Desire 2019“

Jul 29, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Četvrta izložba  „Desire 2019 

1. ORGANIZATOR 

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru. 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI 

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja. …

4th EXHIBITION DESIRE 2019

Jul 29, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

4th EXHIBITION WONDER 2019 – Catalog

Jul 26, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

EXHIBITION WONDER 2019 Catalog