5th EXHIBITION MYSTIC 2020

5th EXHIBITION MYSTIC 2020

May 1, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

Peta izložba „Wonder 2020“

Apr 25, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

Propozicije (pdf)

Propozicije (doc)

1. ORGANIZATORI

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

Foto klub “Balkan” i Udruga bilogorski turistički put

Foto klub “Balkan” i Vi Art Foundation

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, …

5th EXHIBITION WONDER 2020

Apr 25, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

5th EXHIBITION MYSTIC 2020

Apr 14, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

5th BALKAN EXHIBITION 2020 – Catalog

Feb 20, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

Peta izložba „Mystic 2020“

Feb 11, 2020 Posted by:   Borislav No Comments

Entry Rules (pdf)

Entry Rules (doc)

1. ORGANIZATOR

Foto klub “Balkan” i Narodna biblioteka Boru.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije …