Četvrta izložba “Wonder 2019“

Četvrta izložba “Wonder 2019“

Apr 23, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Četvrta izložba  „Wonder 2019“

 

1. ORGANIZATOR

Foto klub "Balkan" i Narodna biblioteka Boru.

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni "neće imati pravo na nagrade" ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe "i može biti predmet diskvalifikacije" od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

3. TEME:

A.      Slobodna kolor (PSA PID color)

B.      Život ulice (kolor ili monohrom) (PSA PID color)

C.      Slobodna mono (PSA PID Monochrome)

D.      Ljudi (monohrom) (PSA PID Monochrome)

E.       Priroda – slobodna (kolor ili crno bela) (PSA ND)

F.       Ptice (PSA ND)

 

4. KOTIZACIJA:

Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 1.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 "Poštanska štedionica ad Beograd". Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

 

5. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na "4. IZLOŽBA WONDER 2019", autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 ", 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao "kamera" ili "reprodukcija" ili duplikat te fotografije:

I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.

II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su "Untitled" i "Bez naslova" nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

6. KATALOG:

ON-LINE PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

7. KALENDAR IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem                                                      20.06.2019

Žiriranje                                                                             04.07.2019 Foto klub Balkan, Bor, Srbija

Obaveštenje autora                                                     14.07.2019

Izložba                                                                                18.09.2019 Narodna biblioteka Bor, Srbija

Slanje nagrada                                                                19.09.2019

Postavljanje on-line kataloga                                    19.09.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photobalkan.com

 

8. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photobalkan.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

  balkaninternationalphoto@gmail.com

 

Ili na adresu:

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Serbia

 

9. PREDSEDNIK SALONA:

Vladan Nikolic

Balkan International

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Srbija

E-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com

 

10. ŽIRI

            Rasa Milojevic, EFIAP/g, EsFIAP,MF FSS, (Serbia)

             Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EsFIAP, EPSA, GPU CR3, (Serbia)

             Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)

Alternativna:

Zoran Mojsin – EFIAP, (Srbija)

 

11. NAGRADE

 

FIAP Blue badge for best author

Golden badge Mol

 

A. Open – Color

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

B. Street life – (color or monochrome)

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

C. Open – Monochrome

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

D. People – Monochrome

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

E. Nature – Open

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

F. Birds – (color or monochrome)

FIAP gold medal, PSA gold medal, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal,MoL gold medal, MoL silver medal,  MoL bronze medal, SALON – gold, SALON -silver, SALON -bronze medal,  2 FIAP HM, 2 GPU HM, 6 ICS HM and 6 Salon HM

4th EXHIBITION WONDER 2019

Apr 23, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

Results for 4th EXHIBITION MYSTIC 2019

Apr 15, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

4th EXHIBITION MYSTIC 2019 – Catalog

Apr 15, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

EXHIBITION MYSTIC 2019 Catalog

4th BALKAN EXHIBITION 2019 – Catalog

Feb 14, 2019 Posted by:   Borislav No Comments

EXHIBITION DESIRE 2018 Catalog

Četvrta izložba “Mystic 2019“

Feb 8, 2019 Posted by:   Borislav No CommentsFIAP 2019/104 - PSA 2019 - 137 - FSS - 2019/25

ICS 2019/239 - GPU L190036-M6G - MoL 2019/16

Entry
Rules (doc)

Propozicije (doc)

 

1. ORGANIZATOR

Foto klub "Balkan" i Narodna biblioteka
Boru.

 

2. USLOVI ZA
UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće
može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da
učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao
što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili
određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati
zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na
fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi
učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik
dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u
medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti
objavljivanje na
sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi
ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni "neće imati pravo na
nagrade" ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe "i može
biti predmet diskvalifikacije" od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za
bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili
elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili
kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski
sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi
moraju biti u formi elektronskog  fajla.

 

3. TEME:

A.     Kontrast

B.     Slobodna - Color (PSA PID Color)

C.     Slobodna - Monochrome (PSA PID
Monochrome)

D.     Priroda (PSA ND)

E.      Foto žurnalizam

F.      Photo Travel (PSA PTD)

 

4. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i
iznosi 20 evra (25 $). Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi
1.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39
"Poštanska štedionica ad Beograd". Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće
biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i
pravilima organizatora.

 

5. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na "4. IZLOŽBA MYSTIC
2019", autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije
(digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije
1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10.
Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa
HD 40 ", 1920x1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija
bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom,
ta ista fotografija, ili kao "kamera" ili "reprodukcija" ili
duplikat te fotografije:

I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom
delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na
medije, format, ili naslov.

II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA
patronatom.

Reči kao što su "Untitled" i
"Bez naslova" nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti
su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od
brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme
biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste
podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće
priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji
upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno
bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za
dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji
upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju
uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

 

6. KATALOG:

ON-LINE PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za
reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

 

7. KALENDAR
IZLOŽBI:

Krajnji rok za prijem

28.03.2019

Žiriranje

11.04.2019 Foto klub Balkan, Bor, Srbija

Obaveštenje autora

21.04.2019

Izložba

19.05.2019 Narodna biblioteka Bor, Srbija

Qwq

26.05.2019 Narodna biblioteka Bor, Srbija

Slanje nagrada

27.06.2019

Postavljanje on-line kataloga

27.06.2019

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photobalkan.com

 

8. DOSTAVLjANjE
RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na
sajtu: www.photobalkan.com

Sve informacije o načinu i podnošenju
prijava mogu se dobiti na:

balkaninternationalphoto@gmail.com

 

Ili na adresu:

Photo club Balkan

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Serbia

Tel: +381 62 8059530

 

9. PREDSEDNIK
SALONA:

Sladjana Aleksic

Nikole Pasica 30/4

19210 Bor

Srbija

E-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com

 

10. ŽIRI

• HadziMiodrag Miladinovic, EFIAP/s, MF FSS,
(Serbia)

• Zoran Stojiljkovic, EFIAP, (Serbia)

• Sasa Blagojevic, AFIAP, (Serbia)

Alternativna:

Zoran Mojsin - EFIAP, (Srbija)

 

11. NAGRADE

 

FIAP Blue badge for best author

Golden badge MoL

A. Contrast

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM

B. Open - Color

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM

C. Open - Monochrome

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM

D. Nature - Open

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM

E. Photo Journalism – Open

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM

F. Photo Travel - Open

FIAP  gold,
PSA gold, MoL gold, FSS gold medal, GPU gold medal, ICS gold medal, SALON -
gold, SALON -silver, SALON -bronze medal, 2 FIAP HM, 2 ICS HM, 2 GPU HM, 6 MoL
HM and 6 Salon HM