Šesta izložba „BALKAN 2021“

Šesta izložba „BALKAN 2021“

Nov 28, 2020 Posted by :   Borislav No Comments

1. ORGANIZATOR

Foto klub”Balkan” i Narodna Biblioteka Bor

BALKAN EXHIBITION 2021 – Bor

Amathus  photo salon – Limassol ,Cyprus i Photo Club “Balkan”

BALKAN EXHIBITION 2021 – Limassol

Foto klub”Balkan”  i Foto klubVaradinum

BALKAN EXHIBITION 2021 –Oradea

Foto klub”Balkan” i Foto Club Banatul Montan

BALKAN EXHIBITION 2021 – Resita

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.

Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.

Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo  materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni “neće imati pravo na nagrade” ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe “i može biti predmet diskvalifikacije” od strane organizatora.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog  fajla.

3. TEME:

 1. Slobodna – Color (PSA PID Color)
 2. Ljudi (PSA PID Color)
 3. Slobodna – Monochrome (PSA PID Monochrome)
 4. Priroda (PSA ND)

4. KOTIZACIJA:

Za članove  FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 2.500,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2803350101044-39 “Poštanska štedionica ad Beograd”. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

5. BROJ RADOVA

Da bi učestvovali na “IZLOŽBA BALKAN 2021”, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.

Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategorijo, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 “, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.

Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena  na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao “kamera” ili “reprodukcija” ili duplikat te fotografije:

I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.

II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom  na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.

Reči kao što su “Untitled” i “Bez naslova” nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.

Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.

Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.

Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.

Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.

Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

6. KATALOG:

ON-LINE PDF katalog.

Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

7. KALENDAR IZLOŽBI:

Zatvaranje                                                         16. 01. 2021

Žiriranje                                                              30.01.2021 Bor, Srbija

Žiriranje                                                              30.01.2021 Fisherman shelder nautical club, Limassol

Žiriranje                                                              30.01.2021 Oradea, Rumunija

Žiriranje                                                              30.01.2021 Fine Pictures Studio,  Resita, Rumunija

Rezultati                                                            09.02.2021

Izložba                                                              17-24.05.2021 Bor, Srbija (Narodna Biblioteka Bor)

Izložba                                                                 17-24.05.2021 House of Art and Letters of Limassol

Izložba                                                                 17-24.05.2021 Oradea Philharmonic Hall, Oradea

Izložba                                                                 17-24.05.2021 Exhibition Hall “Horatiu Vornica” Resita

Slanje nagrada                                                 16.04.2021

Postavljanje on-line kataloga                    16.04.2021

Rezultati će biti objavljeni  na sajtu: www.photobalkan.com

8. DOSTAVLjANjE RADOVA:

On-line unos.

Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photobalkan.com

Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:

  balkaninternationalphoto@gmail.com

Ili na adresu:

Balkan International Photo

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Serbia

9. PREDSEDNIK SALONA:

Sladjana Aleksic

Balkan International Photo

Postanski fah 2

19218 Bor 5

Serbia

Tel: +381 69 1280614           

E-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com

10. Žiri

BALKAN EXHIBITION 2021 – Bor

 • HadziMiodrag Miladinovic – EFIAP/b, MF FSS, Serbia
 • Zoran Stojiljkovic, EFIAP, Serbia
 • Sasa Blagojevic, EFIAP, Serbia

Alternative: Milos Milojevic – Serbia

BALKAN EXHIBITION 2021 – Limassol

 • Romos Kotsonis – EFIAP/g – M.ICS – M.USPA – M. SWAN – ICS Int. Ambassador (CYPRUS)
 • Thanasis Hadjipavlou – EFIAP – A.ICS – EHPS (CYPRUS)
 • Pantelis Kranos – EFIAP/s – M.ICS – GM.HPS –EHPS/g (CYPRUS)

Alternative:

Agis Taramides – EFIAP/p – HonFICS – HonFPI – F.ICS (CYPRUS)

BALKAN EXHIBITION 2021 –Oradea

 • Adela Rusu, Efiap/s (Romania)
 • Ovi D. Pop, Efiap/s (Romania)
 • Marian Plaino, (Romania)

Alternative:

Kalman Holocsi,  AFIAP  (Hungary)

BALKAN EXHIBITION 2021 – Resita

 • Nelu Scripciuc, EFIAP, MICS (Romania)
 • Bogdan Negoita, EFIAP, GPU CR2 (Romania)
 • Flavian Savescu, EFIAP/b, GPU Hermes (Romania)

Alternative:

Petre Dalea, Art.AAFR (Romania)

11. Nagrade

BALKAN EXHIBITION 2021 – Bor

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

B) People

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

D) Nature

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

BALKAN EXHIBITION 2021 – Limassol

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

B) People

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

D) Nature

FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

BALKAN EXHIBITION 2021 –Oradea

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, AAFR – gold, AAFR – silver, AAFR – bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

B) People

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Varadinum – gold, Varadinum – silver, Varadinum -bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Varadinum – gold, Varadinum – silver, Varadinum -bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

D) Nature

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Varadinum – gold, Varadinum – silver, Varadinum -bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

BALKAN EXHIBITION 2021 – Resita

FIAP badge for  best author

Golden badge MoL

A) Open – Color

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, AAFR – gold, AAFR – silver, AAFR – bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

B) People

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Banatul Montan – gold, Banatul Montan – silver, Banatul Montan – bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

C) Open – Monochrome

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Banatul Montan – gold, Banatul Montan – silver, Banatul Montan – bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM

D) Nature

FIAP gold, PSA gold, MoL gold medal, Banatul Montan – gold, Banatul Montan – silver, Banatul Montan – bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Salon HM